لو

لو قلبك مليان حقد

ما تركض عالمشكل ركض

عالج الوضع بتأنّي

يمكن اللي صار مش عن قصد

لو قلبك مليان عقد

ما تفكّر بالناس بحسد

و لا تفكّر تكون أناني

بتخسر أصدقاءك للأبد

لو قلبك مليان أماني

خلّي لحياتك معاني

و كون للناس أكبر سند

و زيّنلن حياتن أغاني

Written By: Ramona Hourani

Note: Lebanese Park Readers are invited any time to share with us their writings! Send us an email containing your Article as a text. Email containing any attached files (pdf, word, pages, excel...) won't be processed and it will be automatically deleted! Don't forget to leave your whatsapp number at the end to be able to chat with you.