موجوع

لما تكون حزين و موجوع

و مش عارف تخلص من الموضوع

ما إلك غير الركوع

قدام صورة يسوع


لما تحس صوتك مش مسموع

و تتأكد إنك من صديقك مخدوع

خلّي طريقك لقدام

ما يعرف كلمة رجوع

و لا تنزل منّك دموع 

Written By: Ramona Hourani

Note: Lebanese Park Readers are invited any time to share with us their writings! Send us an email containing your Article as a text. Email containing any attached files (pdf, word, pages, excel...) won't be processed and it will be automatically deleted! Don't forget to leave your whatsapp number at the end to be able to chat with you.