طموح

لمّا بكون عندك طموح

كل شي بحياتك بصير مسموح

العبارات من قلبك بتصير تفوح

و حياتك بترجعلا الرّوح

لمّا بكون عندك طموح

الطريق قدّامك بصير مفتوح

الإشيا بتصير تشوفا بوضوح

و بتصير إنسان دايماً ممدوح

لمّا بكون عندك طموح

بتبطّل إنسان مجروح

الأمل قدامك بصير يلوح

و الفرح بصير عندك بحبوح

Written BY: Ramona Hourani

Note: Lebanese Park Readers are invited any time to share with us their writings! Send us an email containing your Article as a text. Email containing any attached files (pdf, word, pages, excel...) won't be processed and it will be automatically deleted! Don't forget to leave your whatsapp number at the end to be able to chat with you.