سلام

إذا بدّك تعيش بسلام

قدّ ما فيك إختصر كلام

وخلّي بحياتك علامة إستفهام

تنكشف مع مرور الإيّام

إذا بدّك تعيش بسلام

عيش حقايق مش أحلام

وما تلتهي بأماكن الازدحام

وخلّيك دايماً ماشي لقدّام

إذا بدّك تعيش بسلام

خلّي بحياتك شويّة إهتمام

ما تخلّي بحياتك مطرح للانهزام

وع مواعيدك روح بإلتزام

Written By: Ramona Hourani

Note: Lebanese Park Readers are invited any time to share with us their writings! Send us an email containing your Article as a text. Email containing any attached files (pdf, word, pages, excel...) won't be processed and it will be automatically deleted! Don't forget to leave your whatsapp number at the end to be able to chat with you.