حلو الحب

بقولو حلو الحب

بس ما أصعب هالحبّ

لمّا تحبّ شخص منّو إلك

و الأصعب من هيك

لمّا الشخص اللي بتحبّو

هوّي كمان يكون عم بحبّك

بس القدر انكتب

إنّو انتو مش لبعض

بقولو حلو الحب

بس ما أصعب هالحبّ

لما تحبّ شخص ما بحبك

و الأصعب أكتر من هيك

إنك تضل عم بتحبو

و هوّي مش حاسس فيك

إيه…حلو الحب!!

Written BY: Ramona Hourani

Note: Lebanese Park Readers are invited any time to share with us their writings! Send us an email containing your Article as a text. Email containing any attached files (pdf, word, pages, excel...) won't be processed and it will be automatically deleted! Don't forget to leave your whatsapp number at the end to be able to chat with you.